biuro@pzssan.pl

Zarząd i komisje PZSSan

Polski Związek Sportów Saneczkowych  Jasnosz Michał - prezes

  Błoński Jan - v-ce prezes

  Pocztarek Zofia - skarbnik

Pochłód Henryk
Kupczyk Dawid

Komisja Rewizyjna:
Pawlak - Warzybok Monika - przewodnicząca
Malicki Kamil

EUROPEAN i PKOL

Pierwsze gratulacje które zobowiązują Zarząd do dalszej pracy i do osiągania czytelnych efektów.

Gratulacje EUROPEAN

Gratualcje PZSSan Jasnosz Michał

List gratualcyny dla nowo wybranego prezesa PZSSan.

Podziękowania PKOL

Podziękowania PZSSan Jasnosz Michał

Podziękowania dla nowo wybranego prezesa PZSSan.

Foto